Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6 212/BTTTT -KHCN Phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam 20-01-2016
7 110/TDPS Thu tín hiệu băng tần C, DVB - S2 trên vệ tinh VINASAT 20-03-2014
8 463/QĐ-BTTTT Quyết định hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông về xây dựng nông thôn mới 22-03-2012
9 04/CT-BTTTT Chỉ thị về ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong dịp tết năm 2012 30-12-2011
10 180/STTTT Thực hiện chế độ báo cáo thống kê đối với các đơn vị hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2011