Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bản tin Cải cách hành chính số 2/2021

Bản tin Cải cách hành chính số 2/2021

10:33 11/05/2022

PCT UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho rằng "Nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và chuyển đổi số ở tỉnh Quảng Ngãi nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn"
Tăng thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

Tăng thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

10:47 25/04/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng “Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, là danh dự của tỉnh, dù khó khăn cũng phải quyết tâm thực hiện, phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và phải đổi mới tư duy làm việc”

Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 41 năm 2021

Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 41 năm 2021

10:33 28/01/2022

Trong số này: Cải cách hành chính là nội dung lớn trong năm 2022; Giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực; Quảng Ngãi: các cấp, các ngành cùng chạy đua cải cách  hành chính.....
Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 40 năm 2021

Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 40 năm 2021

10:08 03/01/2022

Trong số này: Cần hành động ngay để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; Những nổ lực của Sở Tư Pháp trong cải cách hành chính; Gia hạn nộp thuế cho hơn 139 nghìn tổ chức, cá nhân.....
Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 39 năm 2021

Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 39 năm 2021

09:30 15/11/2021

Trong số này:

1. Chủ tịch Quốc hội: Người dân và doanh nghiệp luôn ở vị trí trung tâm.

2. Đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu.

3. Chính quyền các cấp cam kết đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

4. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hoàn thuế.

5. Giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn........

Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 38 năm 2021

Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 38 năm 2021

08:51 09/11/2021

Trong số này:

1. Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

2. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động.

3. Phấn đấu đến năm 2025 có 85% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

4. Một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Triển khai hỗ trợ, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 37 năm 2021

Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính số 37 năm 2021

08:25 23/09/2021

Trong số này: 

1. Chủ trương cải cách hành chính: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; Chính phủ thống nhất giảm tiền điện cho 3 nhóm DN khó khăn do COVID-19; Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9; Góc nhìn toàn cảnh về hoạt đông xã hội hóa công chứng.....

2. Cải cách hành chính ở địa phương: Chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Nhiều cơ chế, chính sách sát thực tiễn đem lại lợi ích cho nhân dân; Ban hành Chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên....

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi

09:05 10/09/2021

Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vừa ban hành Quy chế hoạt động áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vừa ban hành Quy chế hoạt động áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bản tin cải cách hành chính số 36 năm 2021

Bản tin cải cách hành chính số 36 năm 2021

10:19 26/08/2021

Trong số này:

Chủ trương cải cách hành chính

1. Những con số ấn tượng về Chính phủ điện tử.

2. Trong 3 giờ phải xử lý vướng mắc khi thông quan hàng hóa.

3. Đề xuất đơn giản hóa 85% TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

4. Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động cùng thấu hiểu và chia sẻ khó khăn.....

Cải cách hành chính ở địa phương

1. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

2. Cục Thuế tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện TTHC qua phương thức điện tử và bưu chính công ích.....

Chuyên mục Cải cách hành chính số 4

Chuyên mục Cải cách hành chính số 4

10:39 25/08/2021

Nội dung chính: Ưu tiên chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong hoạt động tại bộ phận một cửa

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952