Truy cập nội dung luôn
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI SỐ 8/2023

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI SỐ 8/2023

10:20 13/11/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền khẳng định: “Tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó có đầu tư vào lĩnh vực kinh tế số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 7/2023

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 7/2023

14:39 10/10/2023

Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu: Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các kiến nghị của cử tri, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp, các ngành cần thống nhất quan điểm lấy người dân, DN làm trung tâm, chủ thể trong thực hiện các nhiệm vụ; vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, vì sự phát triển của tỉnh.
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 5/2023

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 5/2023

09:24 09/08/2023

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên nhận định: Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, năng động; luôn là điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 4/2023

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 4/2023

17:10 17/07/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu: “Việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và “không có chuyện lùi” nên các bước tiến phải đảm bảo vững chắc, chuyên nghiệp để thực hiện lâu dài, bền vững và phục vụ chuyển trạng thái của xã hội từ thủ công sang công nghệ, từ truyền thống sang hiện đại”

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 3/2023

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 3/2023

18:08 14/06/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu:"Người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành phải trực tiếp chỉ đạo, phải sâu sát thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ được giao; bố trí cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phải am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nhiệm vụ về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao sự hài lòng hơn nữa của doanh nghiệp, người dân đối với chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh."
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 02/2023

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 02/2023

07:57 25/05/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chia sẻ: “Tỉnh Quảng Ngãi hoan nghênh và cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất; cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thực hiện đầu tư thành công, bền vững, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị; đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; chúng tôi sẵn sàng trao đổi cởi mở tất cả các nội dung các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm”
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 1/2023

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 1/2023

16:00 25/04/2023

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ đạo:
"Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng sự liên thông, liên kết; khuyến khích cung cấp dịch vụ, làm việc trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân".
Bản tin Cải cách hành chính số 14

Bản tin Cải cách hành chính số 14

14:18 16/01/2023

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu. Đó là bảo vệ dữ liệu cá nhân; là công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ ngành và địa phương; là mở dữ liệu để kết nối chia sẻ; là an toàn dữ liệu. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cầm nhịp về năm dữ liệu, tạo ra sự thay đổi căn bản về dữ liệu. Tạo ra dữ liệu và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới là sự khác biệt căn bản của chuyển đổi số.”

Bản tin số Cải cách hành chính số 13

Bản tin số Cải cách hành chính số 13

16:52 31/12/2022

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu: “Cần thiết lập cơ chế tương tác thuận lợi, gần gũi, hiệu quả giữa cơ quan công quyền với các doanh nghiệp, với báo chí truyền thông, với các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân để các điểm nghẽn có thể khơi thông kịp thời, để người dân luôn cảm nhận được sự đồng hành của chính quyền trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội…”

CHUYỂN ĐỔI SỐ SẼ THAY ĐỔI CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ GIAO DỊCH

CHUYỂN ĐỔI SỐ SẼ THAY ĐỔI CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ GIAO DỊCH

13:58 01/12/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền khẳng định: “Đối với người dân, chuyển đổi số sẽ thay đổi cách sống, cách làm việc và giao dịch. Đối với doanh nghiệp, dữ liệu và công nghệ số sẽ thay đổi mô hình kinh doanh, thay đổi quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Quá trình chuyển đổi số phải diễn ra toàn diện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh với quyết tâm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh”.