Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27033-3: 2010

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27033-3: 2010

09:08 27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - an toàn mạng - phần 3: các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát 
Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27033-2: 2012

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27033-2: 2012

09:01 27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - an toàn mạng - phần 2: hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng
Tiêu chuẩn Việt Nam 11239:2015

Tiêu chuẩn Việt Nam 11239:2015

08:55 27/04/2022

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - QUẢN LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN
Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27002:2020 - xuất bản lần 2

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27002:2020 - xuất bản lần 2

08:48 27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin
Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27002:2020

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27002:2020

08:44 27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin
Tiêu chuẩn Việt Nam 11930-2017

Tiêu chuẩn Việt Nam 11930-2017

08:25 27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27001:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27001:2019

07:48 27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - hệ thống quản lý an toàn thông tin - các yêu cầu
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

17:15 30/11/2021

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 
Rà soát, bổ sung thông tin phục vụ cấp lại mã định danh theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Rà soát, bổ sung thông tin phục vụ cấp lại mã định danh theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

14:39 04/06/2021

Rà soát, bổ sung thông tin phục vụ cấp lại mã định danh theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, bổ sung thông tin phục vụ cấp lại mã định danh theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Rà soát, bổ sung thông tin phục vụ cấp lại mã định danh theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

13:45 04/06/2021

Rà soát, bổ sung thông tin phục vụ cấp lại mã định danh theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952