Truy cập nội dung luôn
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện tổ chức đấu giá xe ô tô biển kiểm soát 76B-1026

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện tổ chức đấu giá xe ô tô biển kiểm soát 76B-1026

10:17 28/11/2023

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện tổ chức đấu giá xe ô tô biển kiểm soát 76B-1026 phục vụ công tác chung của Sở Thông tin và Truyền thông.
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

07:38 16/11/2023

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô TOYOTA COROLLA, biển kiểm soát 76B-1026 của Sở Thông tin và Truyền thông
Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

14:10 03/03/2023

Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

16:06 10/01/2023

Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác chi cho chuyển đổi số và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác chi cho chuyển đổi số và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số

15:25 22/12/2022

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác chi cho chuyển đổi số và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số 
Hội nghị phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0

Hội nghị phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0

14:00 20/12/2022

Hội nghị phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0.

 

Tài liệu tập huấn cho cán bộ Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã,

Tài liệu tập huấn cho cán bộ Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã,

14:27 01/11/2022

Tài liệu tập huấn cho cán bộ Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã,
Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số Quảng Ngãi 10/10

Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số Quảng Ngãi 10/10

21:08 03/10/2022

Để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Sở Thông tin và Truyền thông tạo khung hình Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số Quảng Ngãi nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội về ngày này.

Chi tiết và cách thực hiện xem dưới dây.