Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 297/SYT-NVY Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà 08-02-2022
2 1972/STTTT-TTBCXB Hướng dẫn nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và chào mừng năm mới 2022, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 22-12-2021
3 2694/SYT-NVY Hướng dẫn phương án cách ly phòng, chống dịch COVID-19 (69) 02-10-2021
4 208/TB-UBND Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-06-2021
5 529/STTTT-TTBCXB tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 18-05-2021
6 01/HD-HD TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 01-04-2021
7 47/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-03-2021
8 06/HĐPBGDPL v/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 08-03-2021
9 28/QĐ_UBBC Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kháo XIII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 26-02-2021
10 29/UBBC CÔNG BỐ CỦA ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH QUẢNG NGÃI về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kháo XIII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. 26-02-2021
11 149/TB-STTTT Thông báo về việc công khai đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website để trực tiếp phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 24-02-2021
12 24-KH/Tu Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 09-02-2021
13 01-KH/TBTT Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-02-2021
14 08/KH-UBBC Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Quảng Ngãi 02-02-2021
15 05/QĐ-UBBC Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-01-2021
16 04/QĐ-UBBC Quyết định về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-01-2021
17 4711/KH-BTTTT Kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 26-11-2020
18 2017/BC-SYT Cập nhật tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến lúc 15 giờ 00 ngày 15/8/2020) 15-08-2020
19 2007/BC-SYT Cập nhật tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến 15 giờ 00, ngày 13/8/2020 13-08-2020
20 2000/BC-SYT Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tính đến 15h ngày 12/8/2020) 12-08-2020
21 1891/BC-SYT Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tính đến 15h ngày 11/8/2020) 11-08-2020
22 1834/BC-SYT Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tính từ 11h ngày 04/8/2020) 04-08-2020
23 1815/TB-SYT thông báo số 5: phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tính đến 11h ngày 02/8/2020) 02-08-2020
24 1815/UBND-KGVX Thực hiện các biện pháp phù hợp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 23-04-2020
25 402/HĐ-STTTT Tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) 21-04-2020
26 50/KH-UBND Tiếp nhận, cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 3) 10-04-2020
27 203/HD-STTTT Tuyên truyền Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2020); 45 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 11-03-2020
28 2020 - T2/HD-STTTT Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 27-02-2020
29 83/HD-STTTT Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020 11-02-2020
30 82/HD-STTTT Công tác truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 11-02-2020