Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

22/04/2014

Không có !

​Xem chi tiết tại đây:

- Quyết định 1505 UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Tóm tắt điều chỉnh Quy hoạch CNTT Quảng Ngãi đến 2020

- Điều chỉnh quy hoạch  CNTT Quảng Ngãi đến 2020

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952