Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

03 tiêu chí về chất lượng về bản thảo đối với bản in mẫu

08/06/2021

Ngày 07/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 777/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, 03 tiêu chí chất lượng về bản thảo (bản mẫu in) bao gồm: tiêu chí đề tài, tiêu chí về biên tập, đọc duyệt bản thảo và tiêu chí về thực hiện thủ tục xuất bản. Trong đó, đề tài của bản thảo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản và phù hợp với định hướng đề tài xuất bản theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng năm, từng giai đoạn Nhà nước quản lý.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng ban hành Bộ Tiêu chí về quy cách, chất lượng in xuất bản phẩm và tiêu chí chất lượng về phát hành xuất bản phẩm. Cụ thể, tiêu chí về quy cách, chất lượng in xuất bản phẩm bao gồm các tiêu chí thành phần về khuôn khổ, màu in, giấy in ruột, giấy in bìa. Đối với xuất bản phẩm là bản đồ thì quy cách, chất lượng in được thực hiện theo quy định của pháp luật về bản đồ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 777/QĐ-BTTTT tại đây

Thúy vân 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952