Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

204 thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

16/03/2022

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo quyết định, có 204 thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, có 189 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban ngành và 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND xã triển khai thực hiện.
Chi tiết văn bản xem tại đây.
Thúy Vân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952