Truy cập nội dung luôn

BẢN TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH QUẢNG NGÃI SỐ 2/2023

04/11/2023 16:28    40

SỰ VÀO CUỘC CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ SỰ THAM GIA CỦA TOÀN DÂN LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG BẢO ĐẢM SỰ THÀNH CÔNG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwPSfTTP8cA