Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại huyện Ba Tơ

21/08/2012

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thị Thanh Phượng

Địa chỉ: Bưu điện

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Quang Thanh

Địa chỉ: TT Ba Tơ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34M8000216; Ngày : 24/7/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày : 20/5/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Đức

Địa chỉ: TT Ba Tơ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34M8000126 ; Ngày : 19/4/2005

Hợp đồng đại lý số : ; Ngày :

Điện thoại kết nối:

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Quang Cửu

Địa chỉ: TT Ba Tơ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34M8000129 ; Ngày : 9/5/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952