Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại huyện Minh Long

21/08/2012

Internet Thuận

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thuận

Địa chỉ: Long Hiệp- Minh Long

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34J8000016; Ngày : 01/12/2004

Hợp đồng đại lý ký ngày :29/12/2005

Điện thoại kết nối: 866665

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Công Luận

Địa chỉ: Bưu điện Minh Long

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Phương Duy

Địa chỉ: Long Hiệp- Minh Long

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34J8000035; Ngày : 20/7/2006

Hợp đồng đại lý số : 03; Ngày :25/7/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952