Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại huyện Nghĩa Hành

24/08/2012

Huyện Nghĩa Hành

Internet Chí Linh

Chủ kinh doanh : Nguyễn Chí Linh

Địa chỉ: Xuân Vinh-Đức Hạnh-Nghĩa Hành

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34I8000478; Ngày 24/11/2005

Hợp đồng đại lý Internet ký ngày: 27/07/2006

Điện thoại kết nối 967441

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Đặng Thị Mỹ Diễm

Địa chỉ: Phú Vinh Trung- Chợ Chùa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34I8000490; Ngày 14/02/2006

Hợp đồng đại lý Internet ký ngày :22/02/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Trương Lệnh

Chủ kinh doanh : Trương Lệnh

Địa chỉ: Phú Vinh Trung- Chợ Chùa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34I8000492; Ngày 27/02/2006

Điện thoại kết nối 960668

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Tấn Chung

Chủ kinh doanh : Võ Tấn Chung

Địa chỉ: Hành Trung-Nghĩa Hành

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34I8000472; Ngày 28/10/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952