Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại TP Quảng Ngãi

21/08/2012

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Văn Đoàn

Địa chỉ: 46 Võ Tùng-Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001794; Ngày :4/8/2005

Hợp đồng đại lý số : 131/2005 ; Ngày : 5/4/2005

Điện thoại kết nối: 815314

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet BQB

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ: 310 Nguyễn Chí Thanh- Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001524 ; Ngày :4/5/2005

Hợp đồng đại lý số : 177/2005 ; Ngày : 5/7/2005

Điện thoại kết nối: 813338

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 94

Chủ kinh doanh : Đoàn Minh Anh

Địa chỉ: 94 Nguyễn Công Phương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001531; Ngày : 9/5/2005

Điện thoại kết nối: 826067

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 36

Chủ kinh doanh :Trần Đình Trung

Địa chỉ: 36 Trần Quang Diệu

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002351 ; Ngày : 22/8/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ trò chơi Game vi tính

Chủ kinh doanh : Lê Đình Lành

Địa chỉ: 114 Trần Hưng Đạo

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ trò chơi Game vi tính

GP ĐKKD: 34A8002089; Ngày : 3/3/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Tấn Phát

Chủ kinh doanh : Lê Thị Hồng Yến

Địa chỉ: Thôn 3, Nghĩa Dũng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001560 ; Ngày : 24/5/2005

Hợp đồng đại lý số :62/2005 ; Ngày : 24/5/2005

Điện thoại kết nối: 817837

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet VTV

Chủ kinh doanh : Phạm Thị Hân

Địa chỉ: 379 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001992

Điện thoại kết nối: 710404

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 22

Chủ kinh doanh : Hà Thị Cảnh

Địa chỉ: Tổ 02-P. Nghĩa Chánh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002273 ; Ngày : 12/7/2006

Điện thoại kết nối: 830790

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Võ Thị Thu Thủy

Địa chỉ: 65 Phạm Xuân Hoà -P.T.Hưng Đạo

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001223; Ngày :6/12/2004

Điện thoại kết nối: 829649

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Tạ Duy Đông

Địa chỉ: 408 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8000080

Điện thoại kết nối: 817616

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Nghĩa

Địa chỉ: 330 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:2298/HKD

Điện thoại kết nối: 817537

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 452 PQ GAMES

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Địa chỉ: 452 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet, Game.

GP ĐKKD: 34A8001104

Điện thoại kết nối: 820657

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet BINPON

Chủ kinh doanh : Trịnh Thị Thu Thủy

Địa chỉ: 332 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001421; Ngày :26/04/2005

Điện thoại kết nối: 710900

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Khoa

Chủ kinh doanh : Lê Trọng Biểu

Địa chỉ: 47 Nguyễn Chánh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử

GP ĐKKD: 34A8001061 ; Ngày :09/8/2004

Điện thoại kết nối: 810627

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet SERVICE 135

Chủ kinh doanh : Phan Như Trà

Địa chỉ: 135 Hoàng Văn Thụ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001077 ; Ngày :18/8/2004

Điện thoại kết nối: 825360

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Ái Na

Chủ kinh doanh : Huỳnh Bảo Lâm

Địa chỉ: T21 Hoàng Hoa Thám-Quảng Phú

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002176; Ngày :25/4/2006

Điện thoại kết nối: 813679

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet DTH

Chủ kinh doanh : Đinh Thị Hoa

Địa chỉ: 252 Nguyễn Công Phương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001960 ; Ngày : 03/11/2005

Điện thoại kết nối: 711530

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn thị Lan

Địa chỉ: 96 trương Định, P Trần Phú

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001220; Ngày :22/11/2004

Điện thoại kết nối:815332

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Tạ Thị Vịnh

Địa chỉ: 385 Hùng Vương.P Trần Phú

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001508; Ngày : 25/4/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Mai Hoàng Phi

Địa chỉ: 28 Hà Huy Tập

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002347

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Lê Khiết

Chủ kinh doanh : Võ Thành

Địa chỉ: 480 Lê Lợi

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001231; Ngày :02/12/2004

Điện thoại kết nối: 824070

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Hương

Địa chỉ: 367 Lê Lợi

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001484 ; Ngày :7/4/2005

Điện thoại kết nối: 810763

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 373

Chủ kinh doanh : Phạm Đăng Trúc

Địa chỉ: 373 Hùng Vương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001233

Điện thoại kết nối: 819079

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch Vụ Internet

Chủ kinh doanh : Lâm Quang Bình

Địa chỉ: 413 Hùng Vương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001284

Điện thoại kết nối: 825836

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Đỗ Ngọc Rân

Địa chỉ: 248 Hùng Vương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001215

Điện thoại kết nối: 710555

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 187

Chủ kinh doanh : Dương Thị Mỹ Ái

Địa chỉ: 187 Hùng Vương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Điện thoại kết nối: 826332

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 185

Chủ kinh doanh : Đào Qưới

Địa chỉ: 185 Hùng Vương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001251

Điện thoại kết nối: 820091

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Hyperlink Entertainment

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thu Hường

Địa chỉ: 71 Chu Văn An

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001222 ; Ngày :26/11/2004

Điện thoại kết nối: 823119

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Bùi Xuân Chính

Địa chỉ: 116 Lê Lợi-P. Chánh Lộ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002112; Ngày :24/3/2006

Điện thoại kết nối: 827611

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lương Ngọc Quỳnh

Địa chỉ: Thôn 3 Nghĩa Dũng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001443

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Thị Ảnh

Địa chỉ: 14 Lê Khiết-P.Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001694

Điện thoại kết nối: 711310

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Đoàn Tuấn Như

Địa chỉ: 324 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001340

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Đặng Đình Thuận

Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001153 ; Ngày : 14/10/2004

Hợp đồng đại lý số : 193/2004 ; Ngày : 01/11/2004

Điện thoại kết nối: 710263

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Thị Thu

Địa chỉ: 65 Trần Hưng Đạo

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Kim Dung

Chủ kinh doanh : Bùi thị Kim Dung

Địa chỉ: T14- P.Quảng Phú

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vu Internet

GP ĐKKD: 34A8001509 ; Ngày :25/04/2005

Hợp đồng đại lý số : 149/2005; Ngày : 15/4/2005

Điện thoại kết nối: 710991

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Phương Thảo

Chủ kinh doanh : Trần Đắc Dư

Địa chỉ: 129 Nguyễn Thụy

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8000242; Ngày :5/11/2002

Điện thoại kết nối: 811536

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Ngọc Tiến

Địa chỉ: 92 Nguyễn Thụy-Quảng Phú

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34A8001396 ; Ngày :2/3/2005

Hợp đồng đại lý số : 100/2006 ; Ngày : 15/6/2006

Điện thoại kết nối: 825443

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Bạn Tôi

Chủ kinh doanh : Nguyễn Ngọc

Địa chỉ: 101 Trương Định

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002051

Điện thoại kết nối: 826295

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Cẩm Thành

Chủ kinh doanh : Võ Thị Thanh Truyền

Địa chỉ: 23 Quang Trung

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8000911

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Thắm

Địa chỉ: 787 Quang Trung

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8000055

Điện thoại kết nối: 930099

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Tường

Địa chỉ: 500 Lợi

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001138

Điện thoại kết nối: 812860

Internet 31- Lê Lợi

Chủ kinh doanh : Nguyễn Trọng Toàn

Địa chỉ: 31 Lê Lợi

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002316 ; Ngày 31/7/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Võ Đại Sương

Địa chỉ: 91 Nguyễn Đình Chiểu-P.Nghĩa Lộ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002121 ; Ngày : 29/3/2006

Điện thoại kết nối: 825495

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thành Đãi

Địa chỉ: 658 Quang Trung

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002010; Ngày :27/12/2005

Điện thoại kết nối: 836317

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet P và T

Chủ kinh doanh : Phạm Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: 415 Quang Trung

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8000010

Điện thoại kết nối: 823717

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thương Thương

Chủ kinh doanh : Nguyễn Châu Tuấn

Địa chỉ: 182 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002193

Điện thoại kết nối: 831338

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet Cẩm Giang

Chủ kinh doanh : Nguyễn Phan Anh

Địa chỉ: 351 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002110

Điện thoại kết nối: 712157

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 180

Chủ kinh doanh : Hồ Thị Ngàn

Địa chỉ: T14 P.Lê Hồng phong

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002327

Điện thoại kết nối: 712419

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Chí

Chủ kinh doanh : Trương Quốc Chí

Địa chỉ: 1097 Quang Trung-P.Nghĩa Chánh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34A8002134 ; Ngày :06/4/2006

Hợp đồng đại lý số : 7770/2006

Điện thoại kết nối: 831264

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 993

Chủ kinh doanh : Lê Thị Biền

Địa chỉ: 993 Quang Trung-P.Nghĩa Chánh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001518; Ngày : 4/5/2005

Điện thoại kết nối: 830572

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Game 314

Chủ kinh doanh : Nguyễn Miền

Địa chỉ: 314 Nguyễn Công Phương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet, Game.

GP ĐKKD: 34A8001237 ; Ngày : 06/12/2004

Điện thoại kết nối: 825095

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Number One

Chủ kinh doanh : Thái Thị Lệ Ánh

Địa chỉ: 88 Phan Đình Phùng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử

GP ĐKKD: 34A8000372

Điện thoại kết nối: 822915

Kết nối ADSL với Bưu điện

Nguyễn Văn Thiện

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Thiện

Địa chỉ: 436 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001424 ; Ngày :17/3/2005

Điện thoại kết nối: 821346

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 478

Chủ kinh doanh : Vương Văn Lãnh

Địa chỉ: 478 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001262; Ngày : 16/12/2004

Điện thoại kết nối: 821687

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Nguyễn Thế Vinh

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thế Vinh

Địa chỉ: 67 Phan Đình Phùng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001263 ; Ngày :14/12/2004

Điện thoại kết nối: 710446

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thành Cổ

Chủ kinh doanh : Phạm Ngọc Sơn

Địa chỉ: 19 Phạm Văn Đồng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8000957 ; Ngày :21/05/2004

Hợp đồng đại lý số : 28/2004 ; Ngày : 05/05/2004

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Duy Thanh

Địa chỉ: 100 Lê Trung Đình

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001429; Ngày :21/3/2005

Điện thoại kết nối: 710441

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Hai Lúa

Chủ kinh doanh : Huỳnh Chánh Nhạn

Địa chỉ: 134 Lê Trung Đình

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001409 ; Ngày : 10/3/2005

Điện thoại kết nối: 820329

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Ararat

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Đồng

Địa chỉ: 414 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001036

Ngày hợp đồng đại lý : 16/3/2006

Điện thoại kết nối: 819825

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Apollo

Chủ kinh doanh : Nguyễn Việt Thắng

Địa chỉ: 144 Trần Hưng đạo

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001727 ; Ngày :26/7/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 123

Chủ kinh doanh : Nguyễn Công Hùng

Địa chỉ: 123 Phan Đình Phùng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34A8001068

Điện thoại kết nối: 710121

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thanh Long

Địa chỉ: 120 Lê Trung Đình

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8000416 ; Ngày : 17/02/2005

Hợp đồng đại lý số : 42/2004; Ngày : 20/7/2004

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 467

Chủ kinh doanh : Bùi Thị Cẩm Anh

Địa chỉ: 467 Nguyễn Trãi

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001226; Ngày : 26/11/2004

Điện thoại kết nối: 826202

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 1150 Quang Trung

Chủ kinh doanh : Nguyễn Vũ An

Địa chỉ: 1150 Quang Trung

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001611

Điện thoại kết nối: 836147

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 112

Chủ kinh doanh : Phan Thắng

Địa chỉ: 112 Lê Lợi

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001393 ; Ngày : 02/3/2005

Điện thoại kết nối: 836317

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet TQT

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: 102 Lê Lợi

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001554; Ngày : 24/05/2006

Điện thoại kết nối:835879

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thiện Cảnh

Chủ kinh doanh : Lê Thiện Quang

Địa chỉ:30 Ngô Quyền

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001384; Ngày : 28/2/2005

Điện thoại kết nối: 710839

Kết nối ADSL với Bưu điện


232 Quang Trung

Chủ kinh doanh : Phạm Trần Kỉnh

Địa chỉ: 232 Quang Trung

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001462; Ngày :30/3/2005

Hợp đồng đại lý số: 130/2005; Ngày 30/3/2005

Điện thoại kết nối: 823708

Kết nối ADSL với Bưu điện

Trà Khúc 2

Chủ kinh doanh : Lê Đức Lộc

Địa chỉ: Bà Triệu

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001891; Ngày :19/9/2005

Điện thoại kết nối: 823157

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Phương Linh

Chủ kinh doanh : Nguyễn T.Phương Chi

Địa chỉ: 125 Trương Quang Trọng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001252; Ngày 10/12/2004

Hợp đồng đại lý số :79/2004; Ngày 29/11/2004

Điện thoại kết nối: 815125

Internet Hitech

Chủ kinh doanh : Nguyễn Hữu Thanh

Địa chỉ: 222 Quang Trung

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001244 ; Ngày : 8/12/2004

Điện thoại kết nối: 710441

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet Services

Chủ kinh doanh : Đào Thị Bốn

Địa chỉ: 133 Chu Văn An

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001031

Kết nối ADSL với Bưu điện

Lê Thị Lu Mickey

Chủ kinh doanh : Lê Thị Xuân Viên

Địa chỉ: 38 Chu Văn An

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8000579; Ngày :9/7/2003

Điện thoại kết nối:

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phan Thị Nương

Địa chỉ: 312 Nguyễn Công Phương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8002338 ; Ngày :17/8/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

310 Nguyễn Công Phương

Chủ kinh doanh : Bùi Thị Hồng Thu

Địa chỉ: 310 Nguyễn Công Phương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001385

Điện thoại kết nối: 810523

Kết nối ADSL với Bưu điện

Ngọc Thảo Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Bông

Địa chỉ: 23 Trần Quang Diệu

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001896

Điện thoại kết nối: 825531

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Tân Tân

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Hà Châu

Địa chỉ: 103 Nguyễn Công Phương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001420; Ngày :17/3/2005

Điện thoại kết nối: 826023

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Võ Thị Toản

Địa chỉ: 155 Trương Định

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001426

Điện thoại kết nối: 829502

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 4.5

Chủ kinh doanh : Bùi Thị Cúc

Địa chỉ: 45 Hùng Vương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001498

Điện thoại kết nối: 819044

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet 207

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Minh Kỳ

Địa chỉ:207 Hùng Vương

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001135 ; Ngày : 01/10/2004

Điện thoại kết nối: 820511

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet T. 08

Chủ kinh doanh : Lý Phước Kiến

Địa chỉ: 08 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34A8001855

Điện thoại kết nối: 830459

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Anh Tú

Chủ kinh doanh : Nguyễn Đức Quang

Địa chỉ:139 Nguyễn Nghiêm

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001528

Điện thoại kết nối: 711008

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Duy

Chủ kinh doanh : Tạ Thị Lan

Địa chỉ:Thôn 3 Nghĩa Dũng

Loại hình kinh doanh: kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34A8001614; Ngày:22/6/2005

Điện thoại kết nối:711084

Kết nối ADSL với Bưu điện

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952