Truy cập nội dung luôn

Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

03/03/2023 19:00    103

Ngày 03/03, UBND tỉnh ban hành công văn số 790 về việc triển khai Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp và các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC cho người dân thực hiện nghiêm túc các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân, không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức tuỳ tiện trong việc yêu cầu cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú, thông báo số định danh cá nhân trong trường hợp có đầy đủ điều kiện để tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện TTHC và giao dịch nhưng không thực hiện, gây khó khăn, bức xúc cho người dân.
Chủ tịch cũng yêu cầu Công an tỉnh tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, các nguyên nhân, giải pháp khắc phục để tham mưu chấn chỉnh, xử lý.
Chi tiết công văn xem tại đây.