Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông kết nạp đảng viên mới

30/03/2021

Đại diện Chi bộ Sở TT&TT trao hoa và Quyết định cho đảng viên mới

Chiều ngày 29/3, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Dương Thị Thương, chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí - Xuất bản.

Tại buổi lễ đồng chí Võ Thị Quyên, Phó Bí thư chi bộ Sở TT&TT trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng đồng chí Thương đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng tại lễ kết nạp, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Sở đã phân công đảng viên giúp đỡ đồng chí Thương trong 12 tháng thử thách.

Thúy Vân