Truy cập nội dung luôn

Công nghệ phục vụ đắc lực và hiệu quả công tác phòng, ‎chống Covid-19‎

31/01/2022 10:36    229

Giám đốc Sở TT&TT Trần Thanh Trường phát biểu tại Hôi nghị diễn tập an ninh mạng năm 2021

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2021, ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) đã ứng dụng sự hữu dụng, tiện ích của công nghệ thông tin (CNTT) trong phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, cung cấp thông tin và hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở TT&TT Trần Thanh Trường cho biết rõ hơn về những kết quả này.

P.V: Trước  tiên, ông có thể khái quát về  tham mưu quản lý báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền và phát triển công nghệ thông tin trong năm vừa qua?

          Ông Trần Thanh Trường: Về lĩnh vực báo chí, xuất bản, trong năm 2021 hành lang pháp lý quản lý nhà nước trong lĩnh vực đã được chú trọng hơn. Sở TT&TT đã tham mưu tỉnh ban hành Quy chế tổ chức họp báo của UBND tỉnh; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; thông báo danh sách người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh; tham mưu ký kết Chương trình hợp tác truyền thông với Kênh VTV8 và Kế hoạch hợp tác với các cơ quan báo chí tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu tổ chức các cuộc họp báo hàng quý, trình 3 đợt khen thưởng cho các phóng viên, nhà báo đoạt Giải báo chí của Trung ương ; thẩm định Kế hoạch bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo giai đoạn 2022 – 2025 và Kế hoạch hoạt động nghiệp vụ năm 2022 của Hội Nhà báo tỉnh...  Trong lĩnh vực báo chí, bước đầu đã đổi mới công tác truyền thông dựa trên đa nền tảng, đặc biệt là nền tảng số giúp cho công tác tuyên truyền có tính lan tỏa rộng hơn, người dân tiếp cận và tương tác thông tin cao hơn.

Trong công tác này chúng tôi luôn đôn đốc các cơ quan báo chí hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần III, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ II, Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"… Ngoài ra, chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, về thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, tuyên truyền sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện lớn và ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh;...

Về  CNTT, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch Phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kiến trúc Cơ quan điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0; Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; thành lập Ban Chỉ đạo chính quyền số tỉnh Quảng Ngãi; thỏa thuận hợp tác về viễn thông – CNTT giai đoạn 2021 - 2025 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT...

Sở TT&TT đã đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính; tổ chức thẩm định hơn 10 nhiệm vụ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn mô hình kết nối hệ thống hội nghị truyền hình từ tỉnh đến xã để thúc đẩy các cơ quan nhà nước tỉnh triển khai hệ thống giao ban trực tuyến...

Về ứng dụng CNTT, chúng tôi triển khai phần mềm “một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến cung cấp dịch vụ công mức 3, 4 của các cơ quan hành chính tỉnh và đăng ký, bổ sung, cập nhật dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin “một cửa điện tử” tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Ngoài ra, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thử nghiệm và phối hợp với VNPT, Văn phòng UBND tỉnh đang triển khai hệ thống Trung tâm Điều hành, giám sát thông minh tỉnh Quảng Ngãi dự kiến đưa vào hoạt động trong quý I - 2022; thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, 4 thủ tục hành chính lĩnh vực công thương và 3 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về quản lý bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

P.V: Năm 2021  Sở TT&TT được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, ông cho biết cụ thể việc thực hiện và kết quả đạt được ?

Ông Trần Thanh Trường: Thực hiện phong trào “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và phong trào "Ngành thông tin và truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do UBND tỉnh và Bộ TT&TT phát động, Sở TT&TT đã ban hành hơn 20 công văn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền và ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hàng tháng, Sở TT&TT ban hành hướng dẫn chủ đề tuyên truyền và hàng ngày gửi thông tin về tình hình dịch Covid-19 do Sở Y tế cung cấp cho các cơ quan báo chí và phóng viên hoạt động trên địa bàn Quảng Ngãi. Trên Trang tin điện tử, Sở TT&TT tạo banner đăng tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các báo cáo, thông báo, hướng dẫn của ngành y tế; đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền về dịch Covid-19 và một số hình ảnh đồ họa, video clip trí tuệ nhân tạo… Riêng Zalo account "Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi", Fanpage "Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi" từ ngày 27/6 đến cuối tháng 12/2021 đã đăng tải 400 tin, 350 ảnh, gần 60 video AI, Infographic; xây dựng đưa vào vận hành trang https://ncov.quangngai.gov.vn/ để kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến tình hình dịch bệnh covid-19 của tỉnh với lượt người truy cập rất cao.

Chúng tôi phối hợp VNPT Quảng Ngãi xây dựng bản đồ Covid-19 nhằm phục vụ việc quản lý, điều hành phòng, chống dịch và giúp người dân theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, cũng như các vùng cách ly y tế, chốt kiểm soát, lịch sử dịch tễ liên quan... Ngoài ra, Sở TT&TT còn phối hợp với Viettel Quảng Ngãi, Sở Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến và trực tiếp nền tảng quản lý tiêm chủng cho hơn 500 cán bộ phụ trách công tác tiêm chủng; cán bộ quản lý, đầu mối; cán bộ phụ trách CNTT thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành viên Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Sở TT&TT đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến về nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm điện tử và nền tảng hỗ trợ truy vết cho hơn 100 cán bộ thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện...

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi đã hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ VNPT Quảng Ngãi lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, đảm bảo thông tin liên lạc tại các cơ sở này và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các cấp; hỗ trợ triển khai các hệ thống, nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 cho CDC tỉnh, các cơ sở y tế, các đơn vị, địa phương như Bluezone (nay là PC-Covid Quốc gia), khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng, quản lý điểm kiểm dịch và kiểm soát vào ra, quản lý truy vết, sổ sức khỏe điện tử, quản lý xét nghiệm, quản lý và chứng nhận tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19...

Chúng tôi còn chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia, ngành y tế, Đoàn Thanh niên, và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 4 đợt tập huấn trực tuyến và hỗ trợ triển khai trực tiếp tại các chốt kiểm soát y tế về ứng dụng, sử dụng các nền tảng công nghệ dùng chung với hơn 1.300 lượt người tham gia, đã phục vụ đắc lực và hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có hơn 257.000 điện thoại thông minh cài đặt PC-Covid, cập nhật hơn 850.407 mũi tiêm trên nền tảng quản lý tiêm chủng, có 18.623 mã QR trên nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý vào ra.

 P.V: Ông có thể khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2022?

Ông Trần Thanh Trường:  Với phương châm hành động "Đẩy mạnh cải cách hành chính – Đổi mới sáng tạo", trong năm 2022 Sở TT&TT sẽ có nhiều hoạt động phục vụ công tác cải cách hành chính nói riêng và nâng cao thứ hạng các chỉ số của tỉnh nói chung; đồng thời cải cách hành chính trong nội bộ đơn vị bằng nhiều giải pháp. Trong đó, yêu cầu đổi mới sáng tạo được đặt ra cho từng công chức, viên chức của Sở TT&TT.

Đối với công tác quản lý báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí, chúng tôi tiếp tục triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh về thông tin đối ngoại, tuyên truyền cải cách hành chính, thông tin cơ sở; kịp thời hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục  đổi mới theo hướng đa dạng hóa nền tảng truyền thông, nhất là nền tảng số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để đưa thông tin của các cấp chính quyền đến được với người dân góp phần nâng cao thứ hạng các chỉ số của tỉnh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT - viễn thông. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên theo dõi thông tin, đặc biệt là thông tin “xấu”, “độc” trên mạng xã hội để tham mưu, có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong năm 2022 toàn ngành TT&TT đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong bưu chính, trong đó có triển khai dịch vụ định danh, xác thực điện tử PostID để chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số; tiếp tục mở rộng phủ sóng 4G, từng bước phủ sóng 5G trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tham mưu việc chuyển đổi số nhằm xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Quảng Ngãi là tỉnh đang ở điểm xuất phát thấp về CNTT, chuyển đổi số cần từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn. Theo đó, chúng tôi thường xuyên rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai các ứng dụng, tiện ích thiết thực phục vụ mọi hoạt động của người dân để phổ cập rộng rãi trong xã hội; tiếp tục đẩy mạnh kết nối, liên thông Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Xây dựng công dân điện tử dựa trên sức trẻ, năng động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tại các địa phương.

Một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 là chúng tôi tiếp tục triển khai, đốc thúc và hướng dẫn tăng cường ứng dụng CNTT, công nghệ dùng chung toàn quốc trong phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với thực tiễn phòng, chống dịch của tỉnh trong tình hình mới...

P.V: Giải pháp nào để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên, thưa ông?

Ông Trần Thanh Trường:  Chúng tôi tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp phát triển ngành TT&TT, trọng tâm là công tác nghiên cứu, thể chế hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh.

Đồng thời, ngành TT&TT triển khai, ứng dựng các nền tảng chính quyền điện tử, đô thị thông minh… vào hoạt động hành chính. Trong công tác này, ngành TT&TT tiếp tục thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, không ngừng nâng cao nhận thức, phổ cập tin học và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao các kiến thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổ số cho đoàn viên, thanh niên tại các địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghệ số...

Để thực hiện được định hướng trên, Sở TT&TT rất mong nhận được sự hợp tác, ủng hộ của các sở, ban, ngành, địa phương trên các lĩnh vực của ngành.

THANH TOÀN (thực hiện)