Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách nhân sự văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08/11/2021

Danh sách nhân sự văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chi tiết xem tại file đính kèm

Tài liệu đính kèm: DANH SACH VPDD-PVTT-2022.doc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952