Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số kéo dài đến ngày 22/9/2022

12/07/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam” năm 2022.

Theo đó, thời gian nhận hồ sơ tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 theo hình thức trực tuyến tại website: http://giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn.
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Thông tin về giải thưởng xem tại đây.

Thúy Vân