Truy cập nội dung luôn

Giao ban báo chí tháng 10

09/11/2023 09:07    21

Chiều 9/11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10 và định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2023.

Trong tháng 10, các cơ quan báo, đài của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh toàn diện, kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị, văn hóa của tỉnh. Thông tin đậm nét về Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; về Hội nghị "Giới thiệu Quảng Ngãi" tại Hà Nội; UBND tỉnh đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; Hội nghị đối thoại "Thanh niên Quảng Ngãi - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với xây dựng chuỗi giá trị và chuyển đổi số trong nông nghiệp". Chú trọng thông tin về việc ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ nông sản; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn; các hoạt động giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc, giáo dục, xuất khẩu lao động, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề đời sống của công nhân lao động…

Đồng thời, báo chí cũng kịp thời phản ánh tình trạng nhiều dự án du lịch chậm phát triển, gây lãng phí tài nguyên đất đai; những khó khăn trong hoạt động sản xuất, chăn nuôi; tình hình giá cả thị trường các mặt hàng nông sản…

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí thông tin những điểm mới, quan trọng trong các nghị quyết, kết luận, các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường tuyên truyền kết quả, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh những tháng cuối năm và trong năm 2023; tuyên truyền việc tổ chức "Công bố Quy hoạch tỉnh, Khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi - Trao Quyết định chấp thuận chủ trương Đầu tư VSIP II Quảng Ngãi" - những sự kiện lớn của tỉnh diễn ra trong tháng 12.