Truy cập nội dung luôn

Giao ban báo chí tháng 2

14/03/2023 08:57    113

Chiều ngày 10/3, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí tháng 2 và định hướng tuyên truyền tháng 3.

Trong tháng 02, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng thông tin của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí để thông tin kịp thời, toàn diện các sự kiện diễn ra trong đời sống đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Bên cạnh đó, hoạt động báo chí cũng có nhiều chuyển biến, nội dung mang tính chuyên sâu, bám sát tôn chỉ và mục đích của cơ quan báo chí.

Về định hướng tuyên truyền trong tháng 3, trọng tâm là kết quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I; Quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII...