Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Giao ban báo chí tháng 4/2022

06/05/2022

Sáng ngày 06/5, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí tháng 4, định hướng tuyên truyền tháng 5.

Trong tháng 4, báo, đài tỉnh đã bám sát định hướng, hướng dẫn tuyên truyền của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, tình hình thời sự để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh buổi họp báo tháng 4/2022

Hoạt động của các phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng nôi dung tin, bài, thông tin kịp thời toàn diện các hoạt động của tỉnh cũng như tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các chủ trương lớn của tỉnh. 
Trong tháng 5, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương; tình hình, kết quả tiếp xúc, giải quyết những kiến nghị của cử tri, của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; kế hoạch đối thoại trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy với dân năm 2022; tuyên truyền về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng.
Thúy Vân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952