Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Giao ban báo chí tháng 5/2022

06/06/2022

Sáng ngày 03/6, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí tháng 5 và định hướng tuyên truyền tháng 6.

Trong tháng 5, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã thông tin đầy đủ, kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, đất nước. Một số cơ quan, địa phương chủ động kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về đơn vị mình để khắc phục những hạn chế, bất cập. 

Định hướng tuyên truyền trong tháng 6, cần tập trung tuyên truyền phản ánh đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương; tình hình, kết quả tiếp xúc, giải quyết những kiến nghị của cử tri, của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo và các hoạt động ngày lễ, kỷ niệm trong tháng.

 

Phạm Thắm