Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Giao ban báo chí tháng 7/2022

03/08/2022

Sáng ngày 02/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí tháng 7 và định hướng tuyên truyền tháng 8.

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí của tỉnh bám sát định hướng, hướng dẫn thông tin của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí để tuyên truyền toàn diện các sự kiện diễn ra trong đời sống đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, báo chí đã phát hiện, phản ánh kịp thời các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt để chỉ đạo kiểm tra, xử lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn.

Trong tháng 8, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền phản ánh đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương; kết quả thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm, hàng hoá, mở rộng thị trường xuất khẩu…

Toàn cảnh buổi họp báo 

 

Thuý Vân