Truy cập nội dung luôn

Giao ban báo chí tháng 8 năm 2023

12/09/2023 14:00    81

Chiều 11/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 và định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2023.

Trong tháng 8, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng của cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan báo chí tỉnh đã đăng tải nhiều tin, bài phản ánh kịp thời, chính xác và toàn diện tình hình thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, báo chí cũng phản ánh một số vấn đề còn tồn tại như tình trạng khai thác, tập kết cát trái phép, nguy cơ dịch bệnh từ ô nhiễm rác thải ở Sa Huỳnh,...

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 9, báo chí cần tiếp tục phản ánh đậm nét các hoạt động của lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch; việc triển khai thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 với chủ đề “Dữ liệu số và Liên kết vùng trong chuyển đổi số” diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2023.