Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp

05/04/2022

Ảnh minh họa

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch số 04 ngày 04/04/2022 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thu thập, xây dựng danh sách, chuẩn hóa thông tin hộ sản xuất nông nghiệp gửi cho Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh Bưu  chính Viettel Quảng Ngãi rà soát, đưa lên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi và Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Ngãi tổ chức tập huấn, hướng dẫn tạo tài khoản, gian hàng trên sàn thương mại điện tử và phương thức kích hoạt tài khoản và thanh toán trực tuyến.
Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông  tin điện tử tỉnh mở chuyên mục, chuyên đề về “Nông nghiệp Quảng Ngãi”, “Nông  nghiệp số” để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn; lợi ích của việc đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; thông tin về hiệu quả thực tế mang lại khi đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp Quảng Ngãi trên các sản phẩm thông tin đối ngoại; trên trang tin điện tử; các trang mạng xã hội.
Kế hoạch nhằm hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (PostMart.vn) và Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (VoSo.vn) để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chi tiết kế hoạch xem tại đây.
Thúy Vân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952