Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ “GIỚI THIỆU QUẢNG NGÃI” TẠI HÀ NỘI

13/10/2023 15:42    81

Được tổ chức vào ngày 25/10/2023 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh, văn hóa, phát triển quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư và giới thiệu các sản phẩm chủ lực của Quảng Ngãi; tăng cường vận động viện trợ ODA và NGO đối với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.