Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị phổ biến, cập nhật và bồi dưỡng kiến thức đối ngoại năm 2022

06/05/2022

Sáng ngày 06/5, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, cập nhật và bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức làm công tác đối ngoại của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Ông Trần Bảo Sơn, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các chuyên gia của Bộ Ngoại giao phổ biến, triển khai kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; thông tin một số nội dung cơ bản về chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ và Chương trình hành động triển khai; các quy định mới về nghi lễ đối ngoại và kỹ năng thực hành lễ tân đối ngoại…
Hội nghị nhằm cập nhật, bổ sung, trang bị các kiến thức mới để đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại vận dụng có hiệu quả vào công việc quản lý và điều hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Thúy Vân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952