Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Họp báo quý II

02/07/2022

Sáng 01/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi họp báo nhằm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong quý II năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu của tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,03%; kim ngạch xuất khẩu tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 16.949 tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán Trung ương giao, bằng 69,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 159,7% so với cùng kỳ năm 2022;… 

Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện. Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả quan trọng đáng ghi nhận; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của tỉnh tăng 24 bậc, đứng vị trí 39/63 tỉnh, thành; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 19 bậc, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện. An ninh, chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định. 
Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về: tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Trà Khúc; chính sách, trùng tu, tôn tạo thành cổ Châu Sa; công tác hoàn thiện dự án nâng cấp tuyến đường Quảng Ngãi-Chợ Chùa;…
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời trong phạm vi chức năng để các cơ quan báo chí thông tin nhanh chóng, chính xác …

 
Thắm Phạm