Truy cập nội dung luôn

Infographic nhận diện biểu hiện 'báo hóa' tạp chí và tư nhân hóa 'báo chí'

05/08/2022 16:08    67

Tiêu chí nhận diện "báo hóa" tạp chí, trang thông tin, mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí vừa được Bộ Thông tin và truyền thông ban hành sẽ giúp cơ quan chức năng, các báo, tổ chức, cá nhân... nhận diện, giám sát, khắc phục...

 

nguồn: tuoitre.vn