Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tronghoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

28/05/2012

Không có !

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tronghoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008).

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952