Truy cập nội dung luôn

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2023

27/04/2023 14:47    98

Sáng ngày 27/4, Sở Thông tin và Truyền thông, Khối trưởng Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo của 07 sở, ngành là thành viên thuộc khối gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã góp ý đối với các dự thảo Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2023; chương trình công tác năm 2023; Quy chế hoạt động và Khung tiêu chí chấm điểm thi đua của Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2023 với một số nội dung trọng tâm như: tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị thành viên trong Khối dự kiến vào tháng 6, tổ chức Hội thao truyền thống Khối dự kiến vào tháng 8; tổ chức cuộc họp chấm điểm thi đua cuối năm dự kiến vào tháng 12/2023,…
Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã tổ chức phát động thi đua và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

 

7 đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị