Truy cập nội dung luôn

Ký kết giao ước thi đua thanh tra các cơ quan khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

24/03/2023 11:09    116

Chiều ngày 24/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Khối trưởng khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thừa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện thanh tra 6 đơn vị trong khối.

Thanh tra khối thi đua Văn hóa - Xã hội có 6 đơn vị gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất nội dung đăng ký thi đua, tiêu chí thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua của khối năm 2023 với các chỉ tiêu trọng tâm như: phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2023 theo kế hoạch; chủ động nắm bắt tình hình, dư luận của xã hội tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan, đơn vị; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra;thực hiện công tác cải cách hành chính một cách toàn diện; đẩy mạnh việc hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng nhiệm vụ công việc được giao.