Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

05/05/2023 15:22    124

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 96 ngày 28/4 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể gồm: 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điệu kiện được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình; thanh toán trực tuyến  tăng 10% so với năm 2022; 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa; 100% TTHC được tiếp nhận và thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; 80% dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến; 100% cán bộ, công chức viên và người lao động biết sử dụng DVCTT; số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đạt 70%, cấp huyện đạt 60%, cấp xã đạt 55%.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường truyền thông về lợi ích của DVCTT để người dân, để người dân hiểu rõ hơn. cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức học sinh, sinh viên đi đầu trong công tác đăng ký tài khoản định danh. Nhà nước và doanh nghiệp cùng vào cuộc hỗ trợ kỹ năng trình độ sử dụng máy tính, hỗ trợ điểm truy cập internet,…các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nhiệm vụ theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này một cách hiệu quả. 

Chi tiết kế hoạch xem tại đây.