Truy cập nội dung luôn

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyển đổi số

01/02/2023 10:46    248

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số diễn ra vào sáng ngày 31/01. Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh lên phiên bản 2.0, bảo đảm yêu cầu số hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tích hợp với các hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương. Tỉnh cũng chính thức kết nối vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an, công dân có thể sử dụng tài khoản trên cổng Dịch vụ công quốc gia VNPOST hoặc VneID để đăng nhập thực hiện các thủ tục hành chính. Phối hợp Cục Bưu điện Trung ương triển khai quản lý, giám sát mạng Truyền số liệu chuyên dùng theo 4 cấp hành chính, từ Trung ương đến xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với công tác an toàn, an ninh mạng, đã hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin đối với 40/40 hệ thống thông tin cấp tỉnh và cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp

 

Năm 2023, Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2023 là Năm dữ liệu số Quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi tập trung vào các vấn đề gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp sở, ngành và địa phương; mở dữ liệu để kết nối chia sẻ và quan tâm đến an toàn dữ liệu.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà các sở, ngành, địa phương đã đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa có quyết tâm cao, chưa có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong việc triển khai thực hiện, dẫn đến chưa có sự đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở trong chuyển đổi số. Vì vậy, trong thời gian đến, các sở, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực thi công tác chuyển đổi số từ cấp tỉnh đến cơ sở vì sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn cảnh cuọc họp