Truy cập nội dung luôn

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

17/03/2022 08:54    190

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập. Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện,lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng vàcác tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được tổ chức trong tháng 4, trọng tâm từ ngày 15/4 đến 23/4/2022 với nhiều hoạt động như: tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc theo từng chủ đề, nhân rộng mô hình: Tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sáchcộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách; tổ chức Hội thi Xếp sách nghệ thuật và tuyên truyền giới thiệu sách nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước, con người; về lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương; Tổ chức tọa đàm,giao lưu với tác giả, nói chuyện về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; kể chuyện và làm theo sách; vẽ tranh  theo  sách  dành  cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách; Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

Nội dung kế hoạch xem tại đây.

Thúy Vân