Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số

16/12/2021

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 169 ngày 09/12/2021 về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu chung là từng bước đưa hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước lên môi trường mạng, thay đổi cách cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu, cho phép người dân và doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ; Ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến dựa trên nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Định hướng mở dữ liệu để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để cùng tăng cường minh mạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết vấn đề và cùng tạo ra giá trị cho xã hội.

Tỉnh cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể từ nay cho đến 2025 đó là cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội với 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác định thông suốt, hợp nhất phát triển trên tất cả các hệ thống từ trung ương đến địa phương,...; huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện những mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ngãi cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số, các hệ thống nền tảng, dữ liệu, các ứng dụng, dịch vụ số, nguồn nhân lực; đảm bảo an toàn thông tin.

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030 xếp hạng về phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số thuộc nhóm 20 dẫn đầu cả nước, chuyển đổi cách thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất; tạo điều kiện thuận lợi, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan nhà nước để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận của xã hội.

Thu Nhất

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952