Truy cập nội dung luôn

Quảng Ngãi: Gần 98% hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng trên thiết bị di động

23/05/2023 14:59    180

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, đến ngày 10/5/2023 có 97,87 % hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 02 thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh, thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng trên thiết bị di động và trực tuyến trên Cổng dịch vụ công  được UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện từ ngày 3/10/2022. Qua 3 giai đoạn triển khai, đa số các địa phương thực hiện đạt cao hơn chỉ tiêu được giao.
Nối tiếp kết quả trên, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, kể từ tháng 6 năm 2023 cho phép chính thức đưa vào sử dụng ứng dụng “DVC Quảng Ngãi” trên thiết bị di động đối với 4 thủ tục gồm: Thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Đăng ký thành lập hộ kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh cũng đề xuất chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 4 thủ tục này.