Truy cập nội dung luôn

Quảng Ngãi làm việc với Viettel về kế hoạch thử nghiệm 5G và chuyển đổi số trên lĩnh vực đất đai

15/06/2022 10:51    218

Chiều ngày 14/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Viettel để nghe báo cáo về kế hoạch thử nghiệm 5G và chuyển đổi số trên lĩnh vực đất đai.

Đại diện Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel đã đề xuất, gợi ý về công tác chuyển đổi số trong giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các lĩnh vực trọng điểm về giáo dục, y tế, du lịch, nông lâm nghiệp và tài nguyên môi trường. Về việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, Viettel sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quan trắc tài nguyên môi trường, hệ thống giám sát thu gom và xử lý rác thải, cổng thông tin tài nguyên môi trường. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai tập trung, sử dụng công nghệ điện toán đám mây trên hạ tầng Cloud của Viettel (VBDLIS).  Hỗ trợ xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo thực hiện kết nối liên thông với hệ thống Dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các huyện, thị xã, thành phố tham gia dự án. Viettel cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 phổ cập mạng 5G trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đánh giá cao ý tưởng đề xuất của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel về kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số cho tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi nhận thức sâu sắc và xác định rõ quan điểm, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan và là một trong những đột phá để cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tặng quà cho Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel 

 

 

Thúy Vân