Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi tăng 19 bậc về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

10/05/2022

Sáng ngày 10/5, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021.

Theo đó, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021 gồm 8 chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. PAPI năm 2021 được khảo sát từ 15.833 người trả lời ở 63 tỉnh, thành phố.
Theo kết quả công bố, Quảng Ngãi có điểm tổng hợp chỉ số PAPI năm 2021 đạt 40,980 điểm, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố tăng 19 bậc so với năm 2020.

 

Thúy Vân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952