Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia

12/04/2022

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở TT&TT chủ trì việc tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để ưu tiên sử dụng các nền tảng số quốc gia, đồng bộ với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng số của địa phương.

Các sở, ban, ngành, địa phương tại Quảng Ngãi vừa được UBND tỉnh yêu cầu triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Việc này nhằm nhằm thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đã được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt ngày 11/2.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì theo dõi, khai thác, sử dụng các nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản triển khai cũng như các nền tảng số quốc gia do doanh nghiệp làm chủ quản có liên quan đến công tác quản lý của đơn vị.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần chủ động phối hợp với cơ quan chủ quản để thúc đẩy phát triển và đưa nền tảng số quốc gia vào sử dụng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và công dân về khai thác sử dụng.

Đồng thời, đề xuất kế hoạch triển khai phù hợp với lộ trình phát triển của các nền tảng số quốc gia; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng, thúc đẩy phát triển các nền tảng số quốc gia theo phạm vi nhiệm vụ được giao.

Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân công cụ thể các sở, ngành phối hợp theo dõi, thúc đẩy phát triển và sử dụng đối với từng nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh (Ảnh minh họa)

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất nền tảng số quốc gia phù hợp với nhu cầu địa phương, nền tảng số của địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ động cập nhật, phối hợp thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương trong việc xây dựng, phát triển các nền tảng số của ngành, lĩnh vực để đẩy nhanh chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực. Thường xuyên theo dõi sự phát triển của các nền tảng số, chủ động triển khai sử dụng hoặc đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc sử dụng nền tảng số của ngành, lĩnh vực.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để ưu tiên sử dụng các nền tảng số quốc gia, đồng bộ với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng số của địa phương. Mục tiêu là để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT cũng được giao chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, KH&ĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nội dung, kế hoạch triển khai nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh và nền tảng số của tỉnh theo quy định.

Trong bài giảng về các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm trong năm 2022 trình bày tại Chương trình bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến dành cho lãnh đạo đơn vị chuyên trách CNTT được tổ chức ngày 6/4, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cũng đã hướng dẫn các địa phương về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia.

Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng trao đổi với các cán bộ, lãnh đạo đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, ngành, địa phương trong chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số ngày 6/4.

Theo Thứ trưởng, một nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là khuyến khích và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng các nền tảng số Việt Nam, phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh, học tập, làm việc, giải trí và các hoạt động khác; góp phần hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ số nòng cốt có năng lực làm chủ thị trường trong nước và vươn ra khu vực và thế giới. “Chương trình thúc đẩy sử dụng 35 nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, với nguyên tắc rõ người, rõ việc”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng lưu ý các Sở TT&TT về các việc cần tập trung để triển khai nhiệm vụ này như: Tham mưu UBND đề xuất đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số quốc gia; xây dựng, phê duyệt kế hoạch để triển khai cụ thể.

Tích cực phối hợp với doanh nghiệp nòng cốt, Bộ TT&TT và các Cơ quan chủ quản thúc đẩy phát triển, đưa các nền tảng số quốc gia vào sử dụng. Tham mưu UBND ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên thúc đẩy sử dụng phát triển nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các Sở TT&TT cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sử dụng các nền tảng số quốc gia tại địa phương. Căn cứ nhu cầu chuyển đổi số của địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất đặt hàng và bổ sung danh sách các nền tảng số quốc gia.

Vân Anh-vietnamnet.vn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952