Truy cập nội dung luôn

Quảng Ngãi tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

09/11/2023 09:11    28

Chiều 08/11, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội thảo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong 10 năm qua, Quảng Ngãi đã ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật quy định về mức chi trong công tác hòa giải ở cơ sở và hơn 20 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác này. 
Theo thống kê, đến tháng 6/2023, có 963 tổ hòa giải với 6.678 hòa giải viên ở cơ sở tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Lực lượng này đã góp phần giải quyết nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp và đây là điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động hòa giải trên phạm vi địa bàn quản lý. Từ năm 2014 đến tháng 6/2023, toàn tỉnh tiếp nhận gần 30 ngàn vụ việc hòa giải, hòa giải thành công hơn 20.500 lượt vụ việc, đạt tỷ lệ 80%.

Chủ trì Hội thảo

Công tác tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cũng được các cơ quan, địa phương chú trọng thông qua các chương trình, đề án, kế hoạch, nhất là Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”. Tỉnh đã tổ chức thành công 3 lần hội thi “Hòa giải viên giỏi”, tạo điều kiện cho các hòa giải viên ở cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở, là “sân chơi” bổ ích đem lại hiệu quả cao trong cập nhật kiến thức pháp luật liên quan, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên.
 Tại hội thảo, đại diện các hội, đoàn thể và 13 huyện, thành phố đã trình bày 6 báo cáo tham luận, tập trung vào đánh giá thực trạng và các bài học kinh nghiệm sau quá trình 10 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại Hội thảo 

 

Phát biểu kết luận, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền, cơ quan tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, đề nghị sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, phối hợp thực hiện chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tăng cường nhân rộng các mô hình hòa giải tốt, thành công ở các địa phương. Thường xuyên kiểm tra đối với các nhiệm vụ được giao liên quan tới công tác hòa giải ở cơ sở để nắm bắt tình hình, qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tại địa phương. 
Nhân dịp này, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh biểu dương, khen thưởng 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh biểu dương, khen thưởng 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở