Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH XUẤT BẢN – IN – PHÁT HÀNH TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

20/02/2017

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH XUẤT BẢN – IN – PHÁT HÀNH TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

​Xem chi tiết tại đây.​

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952