Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

26/11/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 70 Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, nguyên tắc đánh giá là đảm bảo và tuân thủ theo Điều 27 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật; không được can thiệp, gây áp lực, sửa chữa, làm sai lệch thông tin, số liệu, kết quả đánh giá.

Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được phân công trực tiếp tham gia hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị phải thu nhận ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân thông qua: Cổng Dịch vụ công- Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và địa phương; thiết bị đánh giá điện tử được kết nối với Cổng Dịch vụ công- Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh hoặc phiếu đánh giá bằng giấy; hệ thống camera giám sát, đánh giá tự động sử dụng công nghệ; hộp thư góp ý, phản ánh ý kiến của tổ chức, cá nhân, điện thoại đường dây nóng, mạng xã hội được cho phép.

Ngoài ra, cơ quan, đơn vị có thể chủ động lựa chọn phương thức đánh giá phù hợp về thu nhận ý kiến đánh giá của tổ chức cá nhân. Về đánh giá nội bộ với việc giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/12/2021.

Xem Quyết định tại đây.

Thúy Vân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952