Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

30/11/2021 17:15    706

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

 

Nội dung chi tiết tải tại đây.