Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông điệp Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2021: "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn"

11/05/2021

Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) lấy ngày 17/5 - Ngày thành lập ITU làm "Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới", với chủ đề năm 2021 là "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn".

Với chủ đề này, Tổng thư ký ITU kêu gọi các quốc gia thành viên ITU tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao vai trò quan trọng của viễn thông, ICT trong việc đảm bảo các chức năng hoạt động của xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế thời kỳ Covid-19; thúc đẩy chuyển đổi số, tạo văn hóa tiếp nhận công nghệ số mới để nâng cao hiệu quả và hiệu suất lao động của người dân trong cuộc sống hàng ngày và công việc kinh doanh; đồng hành với ITU trong việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Chương trình kết nối 2030 của ITU; báo cáo kết quả thực hiện, cung cấp số liệu thống kê quốc gia để theo dõi tiến độ thực thi của các mục tiêu…

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị trong cả nước, trong tháng 5/2021, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong thời Covid-19 như: ban hành các chương trình hành động về chuyển đổi số, thúc đẩy sáng kiến phát triển lĩnh vực viễn thông, ICT, tổ chức mít-tinh, hội thảo chuyên đề trên các nền tảng/ứng dụng công nghệ số, viết bài đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang tin của cơ quan, đơn vị hoặc tham gia các phiên họp online của ITU và đóng góp sáng kiến trực tiếp, tổ chức treo băng-rôn, pano, áp phích …nhằm tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới gắn với những mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và các mục tiêu Chương trình kết nối 2030 của ITU.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Thúy Vân