Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27001:2019

27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - hệ thống quản lý an toàn thông tin - các yêu cầu

Tải file tại đây

Tài liệu đính kèm: 2-tieuchuan-tcvn-iso-iec-27001-2019.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952