Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27002:2020

27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin

Tải file tại đây

Tài liệu đính kèm: 3-tieu chuan-tcvn27002-2020.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952