Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27033-3: 2010

27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - an toàn mạng - phần 3: các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát

Tải file tại đây.

Tài liệu đính kèm: 4. tieu chuan ISO-9801-3-2014.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952