Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tiêu chuẩn Việt Nam 11239:2015

27/04/2022

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - QUẢN LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN

Tải file tại đây.

Tài liệu đính kèm: 6-tieu chuan-TCVN 11239-2015.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952