Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tiêu chuẩn Việt Nam 11930-2017

27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Tải file tại đây

Tài liệu đính kèm: 1-tieu chuan-TCVN-11930-2017.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952