Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ‎cách ‎Hồ Chí Minh năm 2022‎

13/05/2022

Sáng ngày 13/5, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ ‎chức Hội ‎nghị triển khai chuyên đề năm 2022 với Chủ đề: “Học tập và làm theo tư ‎tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng ‎viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu ‎cầu nhiệm vụ”.‎

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Phó giám ‎đốc ‎Sở đã quán triệt một số nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2022: tư tưởng ‎Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; sự cần thiết phải xây dựng đội ‎ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; ‎những nội dung cơ bản về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai ‎đoạn hiện nay… Qua đó, yêu cầu mỗi đảng viên, công chức, viên chức và ‎người lao động cần soi rọi lại bản thân, không ngừng học tập để nâng cao ‎nhận thức cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, ‎có trách nhiệm cao với công việc.‎
Cũng nhân dịp này, đã triển khai mô hình học tập và làm theo tư ‎tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Chi bộ: “Quỹ tấm ‎lòng vàng”. Qua đó, sẽ quyên góp nhằm hỗ trợ các em ‎học sinh có hoàn ‎cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.

 

Mô hình học tập và làm theo tư ‎tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Chi bộ:‎"Quỹ tấm ‎lòng vàng”

 

Toàn cảnh hội ‎nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ‎cách ‎Hồ Chí Minh năm 2022‎

Thúy Vân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952